Nintendo เตือนผู้เล่นมีเวลาอีก 1 ปี โยกเงินจาก Wii U และ 3DS ไปยัง Switch

Nintendo เตือนผู้เล่นมีเวลาอีก 1 ปี โยกเงินจาก Wii U และ 3DS ไปยัง Switch

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น